Zesdeklassers bezoeken onderzoeksinstituut in Hamburg

Eind februari hebben twaalf zesdeklassers een bezoek gebracht aan DESY, een groot onderzoeksinstituut aan de universiteit van Hamburg. Na inhoudelijke voorbereiding in Leiden hebben zij samen met leerlingen van twee andere scholen een uitdagend wetenschappelijk programma gevolgd. Hoogtepunt was het bezoek aan XFEL: een intituut waar met behulp van een sterke, coherente röntgenbron onderzoek kan worden gedaan naar bv Alzheimer en het Zikavirus.