Jet-Net Career Day West 2017

Klas V – woensdag 15 i.p.v. dinsdag 14 november: Jet Net Career Day West 2017 

Op woensdagmiddag 15 november gaat een groep leerlingen uit klas V met een natuurprofiel naar de Jet-Net Career Day in Delft. De leerlingen zullen vier workshoprondes kennismaken met verschillende bedrijven en jonge ingenieurs die werkzaam zijn in de technieksector. Ze komen erachter welke vervolgstudies en beroepen er zijn in deze sector en of werken in deze wereld iets voor hen is. We reizen met het openbaar vervoer naar de locatie TUDelft, Unit Sport & Cultuur, Mekelweg 8-10.

De begeleiding is in handen van de heer Wesley Keldermans. De groep vertrekt tijdens het vierde lesuur. De leerlingen worden geacht zelf een treinkaartje te kopen. Als dit tot problemen leidt kunt u contact opnemen met dhr. Sicco Claus (s.claus@hagnum.nl) Na afloop keren we gezamenlijk terug naar Den Haag Centraal Station. Leerlingen worden geacht zelf (van tevoren) contact op te nemen met de docent als er een toets gepland staat op donderdag 16 november. Tijdens het evenement zullen er door de organisatie filmopnames en foto’s gemaakt worden die later op een openbare website (http://www.regionalecareerday.nl/) te zien zullen zijn. Als een leerling niet op de foto wil of gefilmd wil worden, kan hij/zij dit aan het begin van de dag kenbaar maken bij  de registratiebalie. De leerling krijgt dan een herkenbaar polsbandje zodat de fotograaf/filmer op de hoogte is. We verheugen ons op deze leerzame en leuke middag!