Haganumweek donderdag 21 december

  • Klas 1: Anna Woltz

  • Klas 5: bewerking van Bint

 

  • Klas 6: Luchtverkeerstoren Schiphol