Mededeling in verband met de storm

Voor leerlingen die wegens de storm te laat komen of de school helemaal niet kunnen bereiken geldt het volgende:

Klas VI
Wie te laat komt voor de toets Duits, kan zich gewoon melden in lokaal 2.08 (6dutl6) en lokaal 2.09 (6dutl5). Je krijgt verlenging van de toets.
Wie daarna nog de toets Kunst algemeen moet doen in lokaal 1.13 krijgt uiteraard ook verlenging.

Klas V
Wie onderweg is en te laat komt voor de toets biologie kan zich gewoon melden in het juiste lokaal. Ook deze leerlingen krijgen bij te laat komen verlenging.
De toets wiskunde D begint niet om 12.30 uur maar om 13.00 uur in hetzelfde lokaal.

Klas IV
Leerlingen die nu een toets missen moeten die later inhalen (13/14 februari).

Klas III
Wie onderweg is en te laat voor de eerste toets kan naar school komen en alsnog de tweede toets maken. De eerste toets kan dan op een later moment gemaakt worden.

Voor alle leerlingen geldt: wanneer het te gevaarlijk is om nog op weg te gaan, is het verstandig om thuis te blijven. Dit is overmacht en kost geen herkansing.