Groep 8

Een dag van een Haganumleerling

Inleiding

Beste leerling van groep 8,

Welkom op de site van het Gymnasium Haganum!

We hopen dat de informatie die hier staat je helpt om te bepalen of het Gymnasium Haganum iets voor jou is.

Het gymnasium

Er zijn veel middelbare scholen met een VWO-opleiding. Het diploma daarvan geeft toegang tot de universiteit. En er zijn ook nogal wat scholen waar je Grieks en Latijn leert, de klassieke talen uit het oude Griekenland en het Rome van Julius Caesar. Door die kennismaking met de oudheid begrijp je veel meer van onze beschaving, want Europa is niet gisteren gemaakt. Bovendien leer je gemakkelijker moderne talen zoals Engels, Duits en Frans: daar glimmen het Latijn en het Grieks nog vaak doorheen.

Wat is nu het bijzondere van het Gymnasium Haganum? Dat het alléén gymnasium is. Het Haganum zit niet opgeborgen in een enorme scholengemeenschap, maar werkt zelfstandig in een eigen gebouw, met een eigen sfeer.

Zelfstandig zijn heeft een aantal speciale voordelen:

  • De school is niet erg groot; er zijn ongeveer 760 leerlingen. Alle leerlingen kennen de rector, maar de rector kent ook (na wat oefenen) heel veel kinderen!
  • Er is veel contact met schoolleiding en leraren, zodat die snel merken wie extra aandacht of hulp nodig heeft. Als het een tijdje niet zo goed gaat, doen we ons best om je over het dode punt heen te helpen.
  • Overstappen van VWO naar HAVO gebeurt minder vaak dan op een scholengemeenschap.

Wie wordt toegelaten?

Om naar het Gymnasium Haganum te gaan, hoef je niet extreem intelligent te zijn. Nodig is een VWO-advies van de basisschool. En wat zeker helpt, is nieuwsgierigheid. Je moet plezier hebben in lezen en leren en je moet kunnen doorzetten!

De eerste klas

Wat gebeurt er als je op het Haganum komt?

  • Voor de vakantie, dus als je nog op de basisschool zit, word je een woensdagmiddag uitgenodigd voor een eerste kennismaking met alle andere nieuwelingen.
  • Na de zomervakantie begint het echt. Je krijgt je lesrooster en boeken, je leert je klas en de leraren kennen – en vooral je klassenmentor. Ook ga je met alle eersteklassers een aantal dagen naar Ermelo voor de zogenaamde introductiedagen. Daar worden alle geheimen van de school verteld.
  • Belangrijk in die eerste periode is, dat je leert leren. In speciale studielessen oefen je hoe je moet plannen, hoe je het huiswerk moet indelen en hoe je uittreksels en samenvattingen maakt. Je neemt een kijkje in onze mediatheek waar je boeken kunt lenen en aan de computer kunt werken.
  • Als je toch problemen krijgt, is er altijd de mentor. Die houdt de studieprestaties in de gaten en steekt een vriendelijke hand uit (of een strenge wijsvinger op) als het nodig is.

Leerlingen en ouders zijn altijd op de hoogte: je krijgt per schooljaar vier rapporten en door het jaar kun je je cijfers, rooster e.d. met de computer inzien in ‘Magister’ of via de Meta app. Voor je ouders organiseren we regelmatig ouderavonden. Daarnaast ontvangen zij wekelijks een nieuwsbrief in hun mailbox.

Waar komen onze leerlingen vandaan?

Het Haganum heeft behalve leerlingen uit Den Haag ook veel leerlingen van buiten de stad. We hebben kinderen uit Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Zoetermeer, Benthuizen, Delft, Monster, ’s-Gravenzande, Nootdorp, Pijnacker, Wassenaar, Wateringen en Naaldwijk. De school is gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken.

Buitenschoolse activiteiten

Op het Haganum wordt niet alleen maar uit schoolboeken geleerd! Er worden naast de lessen ook heel wat andere dingen gedaan.

Als je een orkestinstrument bespeelt kun je lid worden van ons schoolorkest. Dat geeft regelmatig uitvoeringen en aan het eind van het schooljaar gaan alle orkestleden op kamp.

Wil je op de planken staan, dan kun je meedoen aan de culturele avonden, die een paar keer in het jaar worden georganiseerd . Klassiek of pop, zingen of toneel, je kunt er je kunsten vertonen. Een groot spektakel zijn de musicals die de hele school op z’n kop zetten doordat bijna alle leerlingen eraan meedoen. Ook als je van toneel en theater houdt, kom je bij ons aan je trekken. Een aantal leerlingen en docenten houdt namelijk het Haagse theateraanbod in de gaten. Zij zorgen voor de kaartjes en leerlingen die mee willen kunnen zich opgeven. Zo worden er door het jaar heen heel wat voorstellingen bezocht.

Na de introductiedagen in de eerste klas komen er ook excursies. Tijdens de viering van de verjaardag van de school, de Dies, is er voor de hele school een culturele excursiedag. Verder maken de tweede en derde klassen een schoolreisje. In klas vier en in klas vijf maak je een reis naar het buitenland.

En verder?

Op vrijdag stoppen de lessen rond twee uur. Je kun dan schaken of sporten onder leiding van onze Sportraad die allerlei toernooien organiseert. Er zijn verschillende muziek- en filmavonden en we doen ook altijd mee met de olympiades van wiskunde, biologie en natuurkunde. Voor leerlingen die willen (leren) debatteren is er een debatclub, waaruit ook de leerlingen worden geselecteerd die meedoen aan verschillende MUN’s. Deze afkorting betekent Model United Nations. Dat zijn (internationale) debatspelen, waarvan THIMUN in Den Haag het grootste en bekendste is.

En natuurlijk zijn er de schoolfeesten. Een hoogtepunt ieder jaar is het Kerstgala, vlak voor de kerstvakantie. Mocht dit alles nog niet genoeg zijn, dan kun je thuis rustig de Spec gaan lezen. Dat is onze schoolkrant, geschreven door en voor leerlingen.