Aanmelden

De 1e aanmeldingsperiode

Aanmelden kan alleen tijdens een aanmeldingsgesprek. Ouders kunnen gedurende de eerste aanmeldingsperiode een afspraak maken op de volgende dagen:

  • iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur (m.u.v. de voorjaarsvakantie)
  • 22 februari, 8 en 20 maart tussen 17.00 en 20.30 uur

Klik hier om een aanmeldingsgesprek aan te vragen. Bij het aanmeldingsgesprek zijn de volgende stukken nodig: het volledig ingevulde aanmeldingsformulier, het BOVO-formulier met het basisschooladvies en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van het kind. De po-school zorgt voor het ingevulde onderwijskundig rapport en andere stukken.
Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Klik hier voor de aanmeldingsprocedure.

 

De 2e aanmeldingsperiode

Vanaf 31 maart

Als er op 31 maart nog plaatsen zijn start de tweede aanmeldingsperiode. Alleen de aanmeldingen die op vrijdag 31 maart en maandag 3 april tussen 08.00 en 15.30 uur persoonlijk ingeleverd zijn bij de administratie, worden als gelijktijdig ingediend beschouwd. Als dit betekent dat er op maandag 3 april om 15.30 uur meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, dan moet er geloot worden. De loting zal verricht worden door een notaris. Uiterlijk dinsdag 4 april voor 10.00 uur wordt de uitslag van de loting aan de desbetreffende ouders bekend gemaakt.

Na 3 april 15.30 uur worden aanmeldingen in volgorde van binnenkomst behandeld, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn.