Aanmelden

De 1e aanmeldingsperiode

Aanmelden kan alleen tijdens een aanmeldingsgesprek. Klik hier om u hiervoor op te geven . U ontvangt per mail een bevestiging van uw afspraak.
De aanmeldingsgesprekken worden gevoerd op de volgende dagen:

• Woensdagmiddag 14 en 21 februari tussen 13.00 en 19.00 uur
• Zaterdag 17 februari, tussen 10.00 en 15.00 uur
• Maandag 19 februari tussen 16.00 en 20.30 uur
• Vrijdag 23 februari tussen 13.00 en 17.00 uur
Na 17.00 uur op vrijdag 23 februari 2018 is er geen gelegenheid meer om uw kind aan te melden.

Bij het aanmeldingsgesprek zijn de volgende stukken nodig:
– het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Haganum,
– het ondertekende BOVO-formulier met het basisschooladvies en de daarop ingevulde lijst van voorkeursscholen
– een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw kind.

Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn.

Zie verder onze aanmeldingsprocedure.