Aanmelden

De 1e aanmeldingsperiode

Aanmelden kan alleen tijdens een aanmeldingsgesprek. Klik hier om u hiervoor op te geven of neem telefonisch contact op met de administratie. U ontvangt per mail een bevestiging van uw afspraak.
De aanmeldingsgesprekken worden gevoerd op de volgende dagen:

• Woensdagmiddag 14 en 21 februari tussen 13.00 en 19.00 uur
• Zaterdag 17 februari, tussen 10.00 en 15.00 uur
• Maandag 19 februari tussen 16.00 en 20.30 uur
• Vrijdag 23 februari tussen 13.00 en 17.00 uur

Bij het aanmeldingsgesprek zijn de volgende stukken nodig:
– het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Haganum,
– het ondertekende BOVO-formulier met het basisschooladvies en de daarop ingevulde lijst van voorkeursscholen
– een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw kind.

Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn.

Zie verder onze aanmeldingsprocedure.