Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure 2017-2018

De procedure en het tijdpad van aanmelding zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2017-2018.
De toelatingscommissie bestaat uit de rector en de afdelingsleider klas 1. Het Gymnasium Haganum heeft volgend jaar plaats voor vijf eerste klassen. Dat betekent dat we 145 leerlingen kunnen plaatsen. De aanmeldingsprocedure voor leerlingen met een basisschooladvies vwo staat hieronder. Indien uw kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft in het kader van passend onderwijs (zorgplicht) klik dan hier.

1e Aanmeldingsperiode

10 t/m 23 februari 2018
1e aanmeldingsperiode voor leerlingen met een basisschooladvies vwo

Aanmelden kan alleen tijdens een aanmeldingsgesprek. Klik hier om u hiervoor op te geven. U ontvangt per mail een bevestiging van uw afspraak.
De aanmeldingsgesprekken worden gevoerd op de volgende dagen:

• Woensdagmiddag 14 en 21 februari tussen 13.00 en 19.00 uur
• Zaterdag 17 februari, tussen 10.00 en 15.00 uur
• Maandag 19 februari tussen 16.00 en 20.30 uur
• Vrijdag 23 februari tussen 13.00 en 17.00 uur
Na 17.00 uur op vrijdag 23 februari 2018 is er geen gelegenheid meer om uw kind aan te melden.

Bij het aanmeldingsgesprek zijn de volgende stukken nodig:
– het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Haganum,
– het ondertekende BOVO-formulier met het basisschooladvies en de daarop ingevulde lijst van keuzescholen
– een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw kind.

Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn. Ook zij kunnen zich uitsluitend tussen 10 en 23 februari aanmelden.
Voor vragen hierover kunnen zij contact opnemen met mevrouw Joke van Adrichem (j.vanadrichem@haganum.nl), de afdelingsleider van klas 1.

NB Het aanmeldingsformulier van het Haganum wordt meegegeven tijdens de voorlichtingsavond op 29 januari 2018 en de Open Dag op 3 februari 2018.  Klik hier om het aanmeldingsformulier te kunnen downloaden.

Na 23 februari 2018 (17.00u) kunnen er geen aanmeldingen meer gedaan worden. De school zal in de periode hierna tot en met 21 maart 2018 gebruiken om de aanmeldingen te behandelen.

• Alle aanmeldingen gelden als gelijktijdig aangemeld.
• Alle aangemelde leerlingen zonder basisschooladvies worden besproken in de toelatingscommissie.
• De afdelingsleider onderbouw kan contact opnemen met de basisschool en/of de ouders over de begeleiding van een aangemelde leerling.

 

Toelating

6 april 2018
bericht naar ouders over de uitslag van de eerste aanmeldingsperiode

Tot en met woensdag 21 maart beoordelen wij welke aanmeldingen kunnen leiden tot toelating.

• De (stief-/pleeg-) broertjes en zusjes van zittende leerlingen worden bij voorrang geplaatst.

• Als er op donderdag 22 maart meer dan 145 toelaatbare leerlingen zijn, wordt de plaatsing van leerlingen geregeld via een (decentrale) loting door een notaris. Deze loting is objectief en controleerbaar, ook achteraf. De leerlingen die na deze decentrale loting niet konden worden geplaatst worden via centrale loting en matching (lijst van keuzescholen) op een andere school geplaatst. Deze vindt plaats op 4 en 5 april 2018.

Alle ouders ontvangen op  6 april 2018  bericht van toelating van de school waarop hun kind geplaatst is. Het is ons niet toegestaan om eerder informatie over toelating aan ouders en basisscholen te verstrekken. Wij mogen geen wachtlijst hanteren.

 

2e Aanmeldingsperiode

9 april t/m 20 april 2018
2e aanmeldingsperiode voor leerlingen met een basisschooladvies vwo

Ook de ouders van leerlingen die niet zijn geplaatst op een school van de keuzelijst krijgen op 6 april 2018 bericht van deze uitslag. Deze niet toegelaten leerlingen krijgen een brief via BOVO met uitleg over de centrale loting en matching en informatie over de tweede aanmeldingsperiode.

9 april t/m 24 april 2018
2e behandelperiode voor de leerlingen met een basisschooladvies vwo

In de tweede behandelperiode passen de vo-scholen geen voorrangsregels toe en wordt er niet decentraal geloot door de school zelf. Op 24 april vindt een centrale loting en matching plaats, waarbij de leerlingen zoveel mogelijk geplaatst worden op een vo-school van hun keuzelijst. Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn.